Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av våren 2021. Les mer

Om transkripsjonen

Ministerialbok for Fjell prestegjeld 1847-1864 (1246P)

Fødte og døpte 1847-1864

Oppdatert 2017-11-13

Materialet for denne perioden er delt inn i tre einskilde databasar:

Døypte i Fjell prestegjeld 1836-1847 (MINI A1)
Døypte i Fjell prestegjeld 1847-1864 (MINI A2)
Døypte i Fjell prestegjeld 1864-1877 (MINI A3)

Digitaliseringa er gjort med grunnlag i scanna kyrkjebøker som Digitalarkivet har lagt ut på nettet.

Der kyrkjeboka har vore vanskelig å forstå, har eg støtta meg på klokkarboka, som og er scanna, for tida etter at den vart oppretta. Der er det ei anna handskrift, og anna orddeling, som gjer det lettare å finna ut av. Der eg har hatt for store problem med handskrifta, i tidsrommet før der kom klokkarbok, har eg spurt om, og fått, hjelp på Dischat og på Digitalarkivet sitt brukarforum.

Alle sidenummera har fått peikar til same sida i scanna kyrkjebøker (Permanenet sidelenke).

Eg vil nemna nokon av gardane, som kan ha ein bokstav før eller etter, og eg nyttar her stavemåten som vi brukar i dag: Bjorøy, Ekerhovd og Lie, er alle delt i Nordre og Søre. Fjell er delt i Søre, Midtre og Nordre. Alle desse delingane er her skriven slik at det lavaste gardsnummeret i gruppa kjem først.
Eit anna gardsnavn som eg vil nemna er Kobbeltvedt. Denne bygda skifta navn rundt 1920, og heiter no Kolltveit.

Ein del av MINI A1 har nummererring med eit nummer i løpande rekkja, og eit nummer i parantes i tillegg. Nummeret i parantes har vist seg å vera ei kjønnsdelt nummerering.

Mini A2 er kjønnsdelt, slik at alle gutar er ført i fremste halve boka, mens jentene er ført i bakre halvparten. Muligens på grunn av kjønnsdelinga i MINI A2, er der kollisjon i nummereringa av dåpsborn.

Mini A2 er avslutta ca juni/juli 1864, og i den neste boka, MINI A3, er det fellesføring av gutar og jenter. Denne boka begynner midt i året, med nr 1, etter at forrige bok har fått innført gut nr 25, og jente nr 21 dette året. Dermed vert der ei mengd born som får samme nummer som eit anna i same året. Dog er der ingen som får nummer, kjønn og bok felles.

Der finst kommentarar som er for lang for plassen i skjemaet. Dei vert innskriven her.
Kommentar nr 1:
De her anførte Rettelser ere foretagen af Undertegnede efter Opgaver af vedkommende Foreldre, af hvilke moderen selv bar barnet til Daaben, og med bestemthed paastaar at Barnet kristendes under det af hende og Faderen opgivne Navn.
Fjelds Prgard den 6 juli 1862 P. Lund

.Magne Polden, juni 2009