Norske Lensrekneskapsbøker (publikasjon)*

RA

Arkivreferanse:

Personregister til Norske Lensrekneskapsbøker 1548-1567

Geografi

Fylke:
Hele Norge

Merknader

Personregisteret kan lastes ned som excel-fil fra https://www.arkivverket.no/utforsk-arkivene/eldre-historie--1814/lens-og-fogderegnskap-1500-talletca.1810/_/attachment/download/c7b20cca-d7e2-4d2c-a482-ceb0789c4d7d:b0a5a7510fa50894270d98f6c588c248c439b0ac/Personnamnregisteret%20til%20NLR%20som%20rekneark.xlsx

Skannet:
Merknader:
Søkbar for:
1548-1567
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
Transkribert av:
Riksarkivet
Bidragsyter:
Korrekturlest av:
Riksarkivet
Først publisert:
2016-05-27
Sist publisert:
2016-05-27
Merknader:
https://www.arkivverket.no/utforsk-arkivene/eldre-historie--1814/lens-og-fogderegnskap-1500-talletca.1810