Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer

Om transkripsjonen

Ministerialbok for Korskirken prestegjeld 1867-1882 (1301M2)

Viede 1867-1882

Oppdatert 2017-11-13

Vigde i Bergen 1816-1911

Denne databasen over vigde i Bergen 1816-1911 er resultatet av et samarbeidsprosjekt fra 1982 mellom Historisk institutt, Universitetet i Bergen, Registreringssentralen for Historiske Data, Tromsø og Statsarkivet i Bergen. Prosjektet tok sikte på å få edb-registrert kirkebøkene 1816-1880 for Bergen. Vigde skulle registreres av Statsarkivet i Bergen, de døpte av Historisk institutt og de døde av RHD.

Fra 1816 av er det tatt i bruk faste skjema for føring av kirkebøkene. Når vi valgte 1880 som sluttpunkt, var det fordi vi jevnt over hadde kirkebøkene avlevert opp til det tidspunktet. Men siden Bergen folkeregister kom i funksjon i 1912, så vi det som naturlig å gå helt opp til det tidspunktet. Derfor har vi registrert vigde i Bergen til utgangen av året 1911 (og for Årstad sokns del til 1915, som er tidspunktet Årstad ble innlemmet i Bergen). Det er lest korrektur på vigde opp til 1880, men vi er ikke ferdige med korrekturen for perioden 1881-1911. Dette er derfor en foreløpig utgave.

Registreringsarbeidet er gjort i Statsarkivet i Bergen av Ragna Brakstad (1983), Inger Berit Einarsen (1983-84 og 1990), Cecilie Skauge Knoph (1989-1990), Mona Ulvesæter (1989-1990) og Yngve Nedrebø (1989-1990).

Korrekturen for perioden 1816-1880 er gjort ved Statsarkivet i Bergen av Knut Geelmuyden og Yngve Nedrebø.

Forkortelsene for kirkene/vigselsmann:

  • BB = Byskriveren i Bergen (borgerlige vigsler)
  • DK= Domkirken i Bergen
  • KK = Korskirken i Bergen
  • MK = Mariakirken i Bergen
  • NK = Nykirken i Bergen
  • SK = Sandviken
  • ST = Stiftskapellanen
  • AA = St. Jørgen hospital med Årstad sokn

Samme vigsel kan være registrert mer enn en gang, der den faktisk fant sted, og der brudeparet var hjemmehørende. Da dukker de opp to ganger i databasen.

YN 6.2.1998

Les også om kirkebøker.