Om transkripsjon

Ministerialbok for Kråkstad prestegjeld 1858-1870 (0212P)

Dødfødte 1858-1870

Oppdatert 2017-11-13

Registreringen er basert på mikrokortene Mini Kråkstad I7.
Registreringen er gjort for Ski Slektshistorielag.Registrator er Karin Linnerud, korrekturen er utført av Bjørnar Iversen.
Registreringen er foretatt i 2006-2007, og korrekturen er gjort i 2007.

Ski Slektshistorielag v/Bjørnar Iversen, april 2007