Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer

Om transkripsjonen

Folketelling 1875 for 1301 Bergen kjøpstad

Oppdatert 2017-11-13

Folketeljingane 1875

Folketeljinga i 1875 ble ført i skjemaer av fem typer for landdistrikta og tre typar for byane. Nedanfor finn du eksempel på teljeskjema for personar som var brukt i byane.

Schema B, side 2 og 3, Specialliste, by

Skipslister

Under folketeljinga vart også personer på norske skip talde. Dei er ført i eigne lister. Inge Eikeland, gjest i Digitalpensjonatet, har laget ein database over personane ved skip frå Bergen, som seilte i utenlandsfart. Den kan du sjå her.

Les også om folketeljingar i Noreg.