Om transkripsjonen

Folketelling 1845 for 1911P Kvæfjord prestegjeld

Oppdatert 2017-11-13

Personnavnlister eksisterer bare unntaksvis i denne folketellingen. De som finnes virker noe konsept-preget. De er f.eks. ført på papir av noe dårlig kvalitet og gjerne litt "hulter til bulter" både på den enkelte side og rekkefølgemessig sidene og gårdene imellom.

De distrikter det er bevart personnavnlister fra er følgende:

  • Kvæfjord prestegjeld, hele prestegjeldet
  • Tromsø landdistrikt, 1106 av 4757 personer
Kvæfjord prestegjeld

I Kvæfjord er alle personer med, men navn er ikke oppgitt på alle. Navnet på hovedpersonen/"mannen i huset" er alltid med, men kona er i mange tilfelle bare oppført med "hans kone". Kvinner kan også være benevnt som "Anders Hansens enke". Barna, både gutter og jenter, er noen ganger oppført med navn, andre ganger bare med alder og kjønn, "hans søn", "hans datter". Det samme gjelder tjenere som tilhører husholdet.

Av de 1562 registrerte personene er 427 helt uten navn (27%). Størstedelen av disse er av kvinnekjønn: 354 av i alt 773, eller 46%. Av mannkjønn er 73 av 789 helt uten navn, eller 9%. Alder og kjønn er alltid oppgitt. Skrivemåten for personnavn er i mange tilfelle preget av lokal uttale av navnet.

Gårdsnavn er alltid oppgitt, men matrikkelnummer mye sjeldnere. Hvem som tilhørte samme hushold på en gård har ofte ikke vært lett å utlede.

Det offisielle folketallet for Kvæfjord prestegjeld i 1845 er 1565 personer .

Tromsø landdistrikt

Listene omfatter 1106 av Tromsø prestegjelds 4757 beboere. Det er for de sørlige delene av prestegjeldet personnavn er med: Malangen og en del av området ved Mjelde på Kvaløya. Her er navn oppgitt på alle personer. Av de 1106 personene er 557 av mannkjønn og 549 av kvinnekjønn.

Gårdsnavn er alltid oppgitt, men matrikkelnumrene er ganske ofte ikke til å stole på.

Generelt

I tillegg til felt for prestegjeld, matrikkelnummer, gårdsnavn, fornavn, etternavn, alder og kjønn har vi brukt følgende felter under registreringen:

  • Hushold. Nummer på hushold innenfor den enkelte gård.
  • StandogNæring. Personens stand og næring bokstavrett etter kilden.
  • Merknad.

Det er ikke foretatt normalisering av skrivemåte i noen av feltene.

Offisielle folketall har vi fått fra Statistisk sentralbyrå.

Statsarkivet i Tromsø, 27.11.2006