SAH/PREST-112: Gran prestekontor

H: Kirkelige handlinger

Ha: Kirkebøker

Haa: Kirkebøker

L0019: Kirkebok for Gran

Arkivreferanse: SAH/PREST-112/H/Ha/Haa/L0019
KildeID: 5062

Ministerialbok for Gran prestegjeld, Gran sokn 1898-1907 (0534P)

Geografi

Fylke:
Oppland
Kommune (1947):
Gran
Geografisk område:
Gran prgj., Gran sokn
Skannet:
2006-07-27
Merknader:
Periode (liste):
1898-1907
Transkriberingsgrunnlag:
mikrokort og mikrofilm

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
GDS-Hadeland

Transkribert av:
Folk på ulike arbeidsmarkedstiltak i regi av GDS-Hadeland
Transkribert når:
1991-2002
Korrekturlest av:
1. korrektur: Anders Gjefsen, 2. korrektur: Harald Hvattum
Korrekturlest når:
1991-2002
Først publisert:
2002-12-11
Sist publisert:
2011-12-21
Merknader (transkripsjon):
Datamaterialet er registrert og korrekturlest i perioden 1991-2002 i regi av GDS-Hadeland. Materialet er korrekturlest to ganger, den siste korrekturen også med logiske kontroller av opplysningene. Grunnlagsmaterialet ved registreringen har vært mikrokort og mikrofilm av kirkeboka. Under korrekturlesingen er det kun brukt mikrofilm. Data som er markert usikre, er kontrollert mot den originale kirkeboka. Arbeidet er gjort med dataprogrammet BD87 fra Dovre Data Arkiv i tråd med Standard 4G. Registreringen er utført av: Folk på ulike arbeidsmarkedstiltak 1. korrektur er utført av: Anders Gjefsen 2. korrektur er utført av: Harald Hvattum Etter ønske fra GDS-Hadeland legges datamaterialet ut for søking i Digitalarkivet i tråd med en overenskomst basert på samarbeidsavtalen mellom DIS-Norge og Riksarkivaren.
Periode (liste):
1898-1907
Transkriberingsgrunnlag:
Scanning

Lisens:
Digitalpensjonatet

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Preben Jonassen

Transkribert av:
Preben Jonassen
Transkribert når:
2019-07-24
Først publisert:
2019-08-06
Sist publisert:
2019-08-06
Periode (liste):
1898-1907
Transkriberingsgrunnlag:
mikrofilm

Lisens:
Digitalpensjonatet

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
GDS-Hadeland

Transkribert av:
Folk på arbeidsmarkedstiltak i regi av GDS-Hadeland
Transkribert når:
1991-2011
Korrekturlest av:
1. korrektur: Anders Gjefsen, 2. korrektur: Frank Stenslie
Korrekturlest når:
1991-2011
Først publisert:
2011-11-08
Sist publisert:
2012-06-20
Periode (liste):
1898-1907
Transkriberingsgrunnlag:
Mikrofilm og Scannet

Lisens:
Digitalpensjonatet

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
GDS-Hadeland

Transkribert av:
Folk på arbeidsmarkedstiltak
Korrekturlest av:
1. korrektur: Anders Gjefsen. 2. korrektur: Frank Stenslie
Korrekturlest når:
Avsluttet 2015
Først publisert:
2015-12-15
Sist publisert:
2015-12-15
Periode (liste):
1898-1900
Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Transkribert når:
1998-01-27
Først publisert:
1998-01-27
Sist publisert:
2011-12-21
Periode (liste):
1898
Transkriberingsgrunnlag:
Scanning

Lisens:
Digitalpensjonatet

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Preben Jonassen

Transkribert av:
Preben Jonassen
Transkribert når:
2019-07-24
Først publisert:
2019-08-06
Sist publisert:
2019-08-06
Periode (liste):
1898
Transkriberingsgrunnlag:
Scanning

Lisens:
Digitalpensjonatet

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Preben Jonassen

Transkribert av:
Preben Jonassen
Transkribert når:
2019-07-24
Først publisert:
2019-08-06
Sist publisert:
2019-08-06