Den Kgl. Norske Legasjons Flyktningskontor

RA/S-6753

V: Mikrofilm

Va: Mikrofilm. Flyktningskartotek

L0021: Kjesäterkartoteket. Flyktningenr. 58201-61089

Kjesäterkartoteket, nr. 21: Flyktningenr. 58200-61089

Geografi

Fylke:
Hele Norge
Kommune (1947):
Hele Norge

Merknader

Kjesäterkartoteket. Flyktningnr. 58200-61089 (indeksert sidenummer svarer til flykningenr.). Papirmaterialet kassert.

Skannet:
2010-08-17
Merknader: