Den Kgl. Norske Legasjons Flyktningskontor

RA/S-6753

V: Mikrofilm

Va: Mikrofilm. Flyktningskartotek

L0020: Kjesäterkartoteket. Flyktningenr. 55001-58200

Kjesäterkartoteket, nr. 20: Flyktningenr. 55000-58245

Geografi

Fylke:
Hele Norge
Kommune (1947):
Hele Norge

Merknader

Kjesäterkartoteket. Flyktningnr. 55000-58245 (indeksert sidenummer svarer til flykningenr.). Papirmaterialet kassert.

Skannet:
2010-08-16
Merknader: