Den Kgl. Norske Legasjons Flyktningskontor

RA/S-6753

V: Mikrofilm

Va: Mikrofilm. Flyktningskartotek

L0018: Kjesäterkartoteket. Flyktningenr. 46201-49600

Kjesäterkartoteket, nr. 18: Flyktningenr. 46200 og 46300-49603

Geografi

Fylke:
Hele Norge
Kommune (1947):
Hele Norge

Merknader

Kjesäterkartoteket. Flyktningnr. 46200 og 46300-49603 (indeksert sidenummer svarer til flykningenr.). Papirmaterialet kassert.

Skannet:
2010-07-16
Merknader: