Den Kgl. Norske Legasjons Flyktningskontor

RA/S-6753

V: Mikrofilm

Va: Mikrofilm. Flyktningskartotek

L0014: Kjesäterkartoteket. Flyktningenr. 34701-37800

Kjesäterkartoteket, nr. 14: Flyktningenr. 34701-37855

Geografi

Fylke:
Hele Norge
Kommune (1947):
Hele Norge

Merknader

Kjesäterkartoteket. Flyktningnr. 34701-37855 (indeksert sidenummer svarer til flykningenr.). Papirmaterialet kassert.

Skannet:
2010-07-12
Merknader: