Den Kgl. Norske Legasjons Flyktningskontor

RA/S-6753

V: Mikrofilm

Va: Mikrofilm. Flyktningskartotek

L0013: Kjesäterkartoteket. Flyktningenr. 31501-34700

Kjesäterkartoteket, nr. 13: Flyktningenr. 31500-34731

Geografi

Fylke:
Hele Norge
Kommune (1947):
Hele Norge

Merknader

Kjesäterkartoteket. Flyktningnr. 31500-34731 (indeksert sidenummer svarer til flykningenr.). Papirmaterialet kassert.

Skannet:
2010-07-09
Merknader:
Ansvarlig aktør