Den Kgl. Norske Legasjons Flyktningskontor

RA/S-6753

V: Mikrofilm

Va: Mikrofilm. Flyktningskartotek

L0011: Kjesäterkartoteket. Flyktningenr. 25301-28300

Kjesäterkartoteket, nr. 11: Flyktningenr. 25300-28349

Geografi

Fylke:
Hele Norge
Kommune (1947):
Hele Norge

Merknader

Kjesäterkartoteket. Flyktningnr. 25300-28349 (indeksert sidenummer svarer til flykningenr.). Papirmaterialet kassert.

Skannet:
2010-07-08
Merknader:
Ansvarlig aktør