Den Kgl. Norske Legasjons Flyktningskontor

RA/S-6753

V: Mikrofilm

Va: Mikrofilm. Flyktningskartotek

L0005: Kjesäterkartoteket. Flyktningenr. 6600-9400

Kjesäterkartoteket, nr. 5: Flyktningenr. 6600-9417

Geografi

Fylke:
Hele Norge
Kommune (1947):
Hele Norge

Merknader

Kjesäterkartoteket. Flyktningnr. 6600-9417 (indeksert sidenummer svarer til flykningenr.). Papirmaterialet kassert.

Skannet:
2010-07-05
Merknader:
Ansvarlig aktør