Den Kgl. Norske Legasjons Flyktningskontor

RA/S-6753

V: Mikrofilm

Va: Mikrofilm. Flyktningskartotek

L0003: Kjesäterkartoteket. Flyktningenr. 2001-3495

Kjesäterkartoteket, nr. 3: Flyktningenr. 2001-3495

Geografi

Fylke:
Hele Norge
Kommune (1947):
Hele Norge

Merknader

Kjesäterkartoteket. Flyktningnr. 2001-3495 (indeksert sidenummer svarer til flykningenr.). Papirmaterialet kassert.

Skannet:
2010-07-02
Merknader: