Gran prestekontor

SAH/PREST-112

Ministerialbok for Gran prestegjeld, Brandbu sokn 1889-1899 (0534P)

Geografi

Fylke:
Oppland
Kommune (1947):
Brandbu
Geografisk område:
Gran prgj., Brandbu sokn
Skannet:
2006-04-25
Merknader:
Søkbar for:
1889-1899
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
1991-2002
Transkribert av:
Folk på ulike arbeidsmarkedstiltak i regi av GDS-Hadeland
Bidragsyter:
Korrekturlest av:
1. korrektur: Pål Raudbakken, 2. korrektur: Frank Stenslie, 1991-2002
Først publisert:
2002-12-11
Sist publisert:
2011-12-21
Merknader:
Datamaterialet er registrert og korrekturlest i perioden 1991-2002 i regi av GDS-Hadeland. Materialet er korrekturlest to ganger, den siste korrekturen også med logiske kontroller av opplysningene. Grunnlagsmaterialet ved registreringen har vært mikrokort og mikrofilm av kirkeboka. Under korrekturlesingen er det kun brukt mikrofilm. Data som er markert usikre, er kontrollert mot den originale kirkeboka. Arbeidet er gjort med dataprogrammet BD87 fra Dovre Data Arkiv i tråd med Standard 4G. Registreringen er utført av: Folk på ulike arbeidsmarkedstiltak 1. korrektur er utført av: Pål Raubakken 2. korrektur er utført av: Frank Stenslie Etter ønske fra GDS-Hadeland legges datamaterialet ut for søking i Digitalarkivet i tråd med en overenskomst basert på samarbeidsavtalen mellom DIS-Norge og Riksarkivaren.
Søkbar for:
1889-1899
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
1991-2011
Transkribert av:
Folk på arbeidsmarkedstiltak i regi av GDS-Hadeland
Bidragsyter:
Korrekturlest av:
1. korrektur: Anders Gjefsen, 2. korrektur: Frank Stenslie, 1991-2011
Først publisert:
2011-11-08
Sist publisert:
2012-06-20
Merknader:
Søkbar for:
1889-1899
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
1991-2012
Transkribert av:
Folk på arbeidsmarkedstiltak i regi av GDS-Hadeland
Bidragsyter:
Korrekturlest av:
1. korrektur: Solveig Holm, 2. korrektur: Frank Stenslie, 1991-2012
Først publisert:
2012-01-15
Sist publisert:
2012-06-20
Merknader:
Datamaterialet er registrert og korrekturlest i perioden 1991-2012 i regi av GDS-Hadeland. Materialet er korrekturlest to ganger, den siste korrekturen også med logiske kontroller av opplysningene. Grunnlagsmaterialet ved registreringen har vært mikrofilm av kirkeboka. Også under korrekturlesingen er det brukt mikrofilm. Data som er markert usikre, er kontrollert mot den originale kirkeboka. Arbeidet er gjort med dataprogrammet BD87 fra Dovre Data Arkiv i tråd med Standard 4G. Før utleggingen på Digitalarkivet er databasen konvertert til standarden Kyrre ved hjelp av programmet Augustus