Gran prestekontor

SAH/PREST-112

Arkivreferanse: SAH/PREST-112
KildeID: 3616

Ministerialbok for Gran prestegjeld, Gran sokn 1889-1897 (0534P)

Geografi

Fylke:
Oppland
Kommune (1947):
Gran
Geografisk område:
Gran prgj., Gran sokn
Skannet:
2006-04-24
Merknader:
Periode (liste):
1889-1897
Transkriberingsgrunnlag:
mikrokort og mikrofilm

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
GDS-Hadeland

Transkribert av:
Folk på ulike arbeidsmarkedstiltak i regi av GDS-Hadeland
Transkribert når:
1991-2002
Korrekturlest av:
1. korrektur: Anders Gjefsen, 2. korrektur: Kari Mette Stavehaug
Korrekturlest når:
1991-2002
Først publisert:
2002-12-11
Sist publisert:
2011-12-21
Merknader (transkripsjon):
Datamaterialet er registrert og korrekturlest i perioden 1991-2002 i regi av GDS-Hadeland. Materialet er korrekturlest to ganger, den siste korrekturen også med logiske kontroller av opplysningene. Grunnlagsmaterialet ved registreringen har vært mikrokort og mikrofilm av kirkeboka. Under korrekturlesingen er det kun brukt mikrofilm. Data som er markert usikre, er kontrollert mot den originale kirkeboka. Arbeidet er gjort med dataprogrammet BD87 fra Dovre Data Arkiv i tråd med Standard 4G. Registreringen er utført av: Folk på ulike arbeidsmarkedstiltak 1. korrektur er utført av: Anders Gjefsen 2. korrektur er utført av: Kari Mette Stavehaug Etter ønske fra GDS-Hadeland legges datamaterialet ut for søking i Digitalarkivet i tråd med en overenskomst basert på samarbeidsavtalen mellom DIS-Norge og Riksarkivaren.
Periode (liste):
1889-1897
Transkriberingsgrunnlag:
mikrokort og mikrofilm

Lisens:
Digitalpensjonatet

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
GDS-Hadeland

Transkribert av:
Folk på arbeidsmarkedstiltak i regi av GDS-Hadeland
Transkribert når:
1991-2002
Korrekturlest av:
1. korrektur: Anders Gjefsen, 2. korrektur: Frank Stenslie
Korrekturlest når:
1991-2002
Først publisert:
2011-11-08
Sist publisert:
2012-06-20
Periode (liste):
1886-1897
Transkriberingsgrunnlag:
mikrofilm

Lisens:
Digitalpensjonatet

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Transkribert av:
Folk på arbeidsmarkedstiltak i regi av GDS-Hadeland
Transkribert når:
1991-2012
Korrekturlest av:
1. korrektur: Leif Bentestuen, 2. korrektur: Frank Stenslie
Korrekturlest når:
1991-2012
Først publisert:
2012-01-15
Sist publisert:
2012-06-20
Merknader (transkripsjon):
Datamaterialet er registrert og korrekturlest i perioden 1991-2012 i regi av GDS-Hadeland. Materialet er korrekturlest to ganger, den siste korrekturen også med logiske kontroller av opplysningene. Grunnlagsmaterialet ved registreringen har vært mikrofilm av kirkeboka. Også under korrekturlesingen er det brukt mikrofilm. Data som er markert usikre, er kontrollert mot den originale kirkeboka. Arbeidet er gjort med dataprogrammet BD87 fra Dovre Data Arkiv i tråd med Standard 4G. Før utleggingen på Digitalarkivet er databasen konvertert til standarden Kyrre ved hjelp av programmet Augustus
Periode (liste):
1889-1897
Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Transkribert når:
1998-01-27
Først publisert:
1998-01-27
Sist publisert:
2011-12-21