Om transkripsjonen

Klokkerbok for Trondheim prestegjeld, Domkirken sokn 1911-1921 (1601M2)

Viede 1911-1921

Oppdatert 2017-11-13

Databasen er registrert av Jostein Mediaa.

Grunnlag for registreringa:
Trondheim / Domkirken KLOK 601C13
Trondheim / Domkirken KLOK 601C15

Originalkjelda er oppbevart ved Statsarkivet i Trondheim.

Jostein Mediaa, oktober 2010