Om transkripsjon

Ministerialbok for Fjell prestegjeld, Fjell sokn 1878-1898 (1246P)

Fødte og døpte 1878-1898

Oppdatert 2017-11-13

Om Fjell Mini A8 og A9

Denne digitaliseringa er gjort med grunnlag i scanna kyrkjebøker som Digitalarkivet har lagt ut på nettet.

Der kyrkjeboka har vore vanskelig å forstå, har eg støtta meg på klokkarboka, som og er scanna. Der er det ei anna handskrift, og anna orddeling, som gjer det lettare å finna ut av.

Der er stilt spesifikke spørsmål i merknadsfeltet, og dei er besvart med bokstav og høgreparantes. Spørsmåla er:
a) Ved heimedåp, kven har utført dåpshandlinga?
b) Ved fødsel utenfor ekteskap, kven har meldt frå om denne?

Alle sidenummera har fått peikar til denne sida i scanna kyrkjebøker (Permanenet sidelenke).

Eg vil nemna nokon av gardane, som kan ha ein bokstav før eller etter, og eg nyttar her stavemåten som vi brukar i dag: Bjorøy, Ekerhovd og Lie, er alle delt i Nordre og Søre. Fjell er delt i Søre, Midtre og Nordre. Alle desse delingane er her skriven slik at det lavaste gardsnummeret i gruppa kjem først.
Eit anna gardsnavn som eg vil nemna er Kobbeltvedt. Denne bygda skifta navn rundt 1920, og heiter no Kolltveit.

Utenom Fjell, finst her dåpsinnføringar med born frå Sund, Fana, Herdla og Askøy sogn.

Magne Polden, april 2008