Om transkripsjon

Ministerialbok for Fjell prestegjeld, Fjell sokn 1878-1898 (1246P)

Konfirmerte 1878-1910

Oppdatert 2017-11-13

Denne digitaliseringa er gjort med grunnlag i scanna kyrkjebøker Fjell MINI A8 og Fjell MINI A9 som Digitalarkivet har lagt ut på nettet.

Der kyrkjeboka har vore vanskelig å forstå, har eg støtta meg på klokkarboka, som og er scanna. Der er det ei anna handskrift, og anna orddeling, som gjer det lettare å finna ut av.

Nokon konfirmantar har fått to dåpsdatoar, den eine i parantes. Dei er heimedøpt og har fått dato for stadfesting i parantes.
Nokon av konfirmantane har fått tallkarakter. Det ser for meg ut til at skalaen som er brukt er 1 – 6, med 1 som beste karakter.

Alle sidenummera har fått peikar til respektive side i scanna kyrkjebøker (Permanenet sidelenke).

Eg vil nemna nokon av gardane, som kan ha ein bokstav før eller etter, og eg nyttar her stavemåten som vi brukar i dag: Bjorøy, Ekerhovd og Lie, er alle delt i Nordre og Søre. Fjell er delt i Søre, Midtre og Nordre. Alle desse delingane er her skriven slik at det lavaste gardsnummeret i gruppa kjem først.
Eit anna gardsnavn som eg vil nemna er Kobbeltvedt. Denne bygda skifta navn rundt 1920, og heiter no Kolltveit.

Magne Polden, september 2008