Om transkripsjon

Ministerialbok for Bremanger prestegjeld, Frøya sokn 1896-1908 (1438P)

Viede 1895-1908

Oppdatert 2017-11-13

Denne databasen over vigde i Bremanger prestegjeld, Bremanger og Frøya sogn, 1864-1925 er
registrert av Rune Thorstensen i 2002/2003. Materialet er kontrollert og korrekturlesen av Irene
Valvik Vågen ved Statsarkivet i Bergen i 2005/2006.

Databasen byggjer på kyrkjebøkene for presten i Bremanger A1 (1864-1883), B1 (1884-1895),
B2, (1896-1908), B3, Frøya sogn (1908-1925) og C1, Bremanger sogn (1908-1921). Dei
originale kyrkjebøkene vert oppbevart på Statsarkivet i Bergen.

Kyrkjebøkene er mikrofilma, og film/mikrokort kan ein få kjøpt gjennom Riksarkivet
(http://www.riksarkivet.no/arkivverket/kilder/medier/mikrofilm/bestilling.html ), Postboks 4013
Ullevål Stadion, 0806 Oslo.

Irene Valvik Vågen, 27.01.2006