Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Les mer

RA/S-1539: Botsfengslet

D: Sakarkiv ordnet etter organets hovedsystem

Db: Vedr. fanger

Dbc: Fangekartotek

L0014: Kobberud - Kåstad

Arkivreferanse: RA/S-1539/D/Db/Dbc/L0014
KildeID: 173170

Botsfengslet, Sakarkiv, Dbc - Fangekartotek ca. 1851 - ca. 1970, nr. 14: Kobberud - Kåstad

Geografi

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.

Merknader

Opplysninger om hvilke forbrytelser de har gjort seg skyldig i, vekselvis benevnelse og §. Straffeutmåling mm. Kartotekkortene kan inneholde innførsler frem til ca. 1970.

Skannet:
Merknader:
Periode (liste):
1851-1970
Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Transkribert av:
Arkivverket
Først publisert:
2022-02-09
Sist publisert:
2022-02-09