Om transkripsjon

Ministerialbok for Værøy prestegjeld 1821-1848 (1857P)

Fødte og døpte 1820-1848

Oppdatert 2017-11-13

Eier av databasen
Access Databaser og Excel regnearket er laget av og all registrering er gjort av Kåre R. Nilsen i tidsrommet 1998 til 2007. I utgangspunktet ble registreringen gjort i en Access database og senere lagt over på regneark. Begge deler kan anvendes av andre under forutsetning av at jeg får ta del av forbedringer.

Målsetning.
Databasens målsetning har vært å registrere data i henhold til kravene i KYRRE

Basis for registrering.
Basis for registreringen har vært mikrokort for Værøy og Røst:
Mini 808.D01 1750 – 1800
Mini 807.D01 1750 – 1800
Mini 807.A02 1800 – 1821
Mini 807.A03 1821 – 1848

Mikrokortene har forskjellig kvalitet og i enkelte områder har det vært umulig å tyde hva som står skrevet. Jeg har likevel, som regel, laget en record med det som eventuelt var lesbart og skrevet ”Uleselig” der det ikke var lesbart. Jeg har nå gått gjennom papirkopier fra Trondhjem og rettet opp kjente mangler.

Døpte
Alle record er tilstede, men enkelte navn utenom hovedperson kan mangle.

Kåre R. Nilsen
kaarern@c2i.net