Om transkripsjonen

Ministerialbok for Borgund prestegjeld, Borgund sokn 1739-1761 (1531P)

Fødte og døpte 1739-1761

Oppdatert 2019-01-09
Kyrkjebøkene 1698-1800

Kyrkjebøkene for Borgund prestegjeld i Møre og Romsdal for perioden 1698-1800 er registrerte av ein del studentar ved Historisk institutt, Høgskulen i Volda, som sommarjobb/bijobb i 1998-99. Studentane hadde på førehand teke fordjupingsemnet "EDB og historie" (2 vekttal), og fekk med seg kopiar heim slik at arbeidet vart utført på forskjellige stader. Våren 1999 gjekk ein av studentane gjennom materialet, leste korrektur og foretok ein del opprettingar og standardiseringar.

Registreringane er gjort med utgangspunkt i tilnærma bokstavrette avskrifter av kyrkjebøkene, gjort ved Statsarkivet i Trondheim på oppdrag frå Borgund bygdeboknemnd i 1930-åra.

Generelt

Ved registreringsarbeidet er prinsippa i Standard 4G er i hovudsak forsøkt følgte.

Oppdragsgjevar for arbeidet har vore arbeidsgruppa for Sula-soga, som har som målsetjing å gje ut eit oppdatert busetnadssogeverk for Sula kommune. Sjå nærare om dette prosjektet her: http://tilsett.hivolda.no/ak/Sulasoga/Sulasoga.htm

Feil i registreringane kan meldast

Olav Myklebust

E-post: olavm@hivolda.no

Fagleg ansvarleg:

Arnfinn Kjelland

Høgskulen i Volda

E-post: ak@hivolda.no