Om transkripsjonen

Trondhjems tekniske læreanstalt, Karakterprotokoller, nr. 47: Faste elever, 1890-1899

Oppdatert 2020-10-07

Trondhjems tekniske Læreanstalt var forløperen til NTH, og ble foreslått anlagt i Trondheim av framtidsrettede lokalpolitikere i byen allerede i 1858. For å få økonomisk grunnlag til opprettelsen av denne nye institusjonen fikk kommunen pengestøtte fra Thomas Angells stiftelse. Stortinget bevilget så penger i 1869, og skolen startet opp i 1870 i Dessengården (nåværende Vår Frue gate 1). Dette var den første tekniske skolen i Norge. Thomas Angells stiftelses hovedformål er å hjelpe fattige og uformuende i Trondheim, og bakgrunnen for at stiftelsen støttet skolen økonomisk var at man opprinnelig hadde forestilt seg at det skulle bli en skole for håndverksstanden. Imidlertid viste det seg at skolen hovedsakelig skulle tiltrekke seg elever fra de høyere sjikt i det norske samfunn. Dette førte til at Thomas Angells stiftelse gradvis trakk seg fra å støtte skolen økonomisk, hvilket igjen førte til at Trondheim kommune og Staten ble bundet til å betale stadig mer av skolens utgifter. Dette ledet til at Staten ikke ønsket samarbeide med kommunen lengre og startet det nye fullstendig statlig eide og drevne Norges Tekniske Høgskole (NTH) på Gløshaugen i 1910. I 1895 startet man byggingen av skolens nye lokaler i Munkegaten 1. Bygningen stod klar og ble tatt i bruk i 1898. Da NTH ble opprettet flyttet de aller fleste elever og lærere ved anstalten opp til Gløshaugen. Den tekniske læreanstalten ble i 1912 til Trondhjems tekniske mellomskole, men fortsatte å dimittere ut elever helt fram til 1915. Den tekniske mellomskolen var forløperen til Trondheim Ingeniørhøgskole og fortsatte å bruke lokalene i Munkegaten 1 inntil 1929 da de fikk nye skolebygninger i Sverres gate 10 på Kalvskinnet. Kommunens politikere, som hadde hatt tilholdssted i Rådstuen i Kongens gate 2 siden 1669 bestemte seg da i 1930 for å gjøre skolelokalene om til byens nye Rådhus, hvilket bygget er den dag i dag.

Kilder: Bratberg, Terje: Trondheim Byleksikon (Oslo 1996) Johnson, Stig Espolin: ”En trøndersk Nationalidé”: Fra Trondhjems Tekniske Læreanstalt til Norges Tekniske Høyskole – En utvikling i tre trinn (Masteroppgave i historie, NTNU 2005) Kvist, Kjetil: Arbeidslyst – eventyrlyst. Trondhjems Tekniske Læreanstalts-elevers utferdstrang i 1890-årene (Masteroppgave i historie, NTNU 2005)

Publiseringen av materialet fra Trondhjems Tekniske Læreanstalt har vært et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for Historie og Klassiske Fag ved NTNU og Trondheim Byarkiv.

Tilrettelegging, skanning, transkribering, korrektur og arbeid med databasen har blitt gjennomført av Sindre Aarsbog og Miodrag Bulatovic fra Trondheim Byarkiv samt Per-Olof Grönberg fra NTNU.