Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av våren 2021. Les mer

Om transkripsjonen

Ministerialbok for Sund prestegjeld 1796-1815 (1245P)

Viede 1796-1815

Oppdatert 2017-11-13

Vigde i Sund 1729-1815

Sund prestegjeld omfatta soknene Sund, Austevoll ( til 1909), Fjell (til 1813 og på ny frå 1819-1841) og Møkster (til 1909)

Fjell og Askøy eige prestegjeld 1813.

Fjell lagt under Sund 1819.

Fjell og Askøy eige prestegjeld 1841

Austevoll og Møkster eige prestegjeld 1910

Desse kyrkjebøkene er å finne for Sund 1729-1815:

A 1 1729-1740 Konfirmerte, trulovingar/ekteskapslysningar.

A 2 1729-1769 Døde. Dessutan namneregister 1729-1741

A 3 1740-1768 Konfirmerte 1740-1752, 1767-1768, vigde 1740.

A 4 1748-1769 Fødde.

A 5 1770-1795 Fødde, konfirmerte, vigde, døde.

A 6 1787-1798 Fødde 1787-1798, døde 1788-1798. Namneregister.

A 7 1796-1815 Fødde, konfirmerte, vigde, døde

A 8 1788-1815 Vigde

Originalkyrkjebøkene er å finne i Statsarkivet i Bergen. Kyrkjebøkene er mikrofilma, og film/mikrokort kan ein få kjøpt gjennom Riksarkivet, Postboks 4013 Ullevål Stadion, 0806 Oslo.

Denne databasen, bygd på kyrkjebøkene A 1-8, er registrert ved Statsarkivet i Bergen i 1996-1997 av Tor Amundsen og Cecilie Skauge Knoph. Databasen inneheld 1988 vigsler/trulovningar/lysningar.

Perioden 1729-1742 er bygd på lister over trulova og lysningar. Det er berre unntaksvis at vigslene er innført i kyrkjeboka i denne perioden. Det har eksistert en egen bok over vigsler siden presten ved lysning og troloving viser til ”copulationsbogen” og sidetal i denne. Denne boka er sannsynlegvis gått tapt, sidan Statsarkivet i Bergen aldri har fått denne avlevert.

For perioden 1743-1769 manglar kyrkjebøkene for både trulovingar og vigsler, slik at for desse åra er berre nokon få vigsler registrert. Desse vart funnen i Kykjebok A 3, 1740-1768 for Sund.

Det er ikkje lese korrektur.

MHJ, 13.10.2000

Les også om Kyrkjebøker.