Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Les mer

Om transkripsjonen

Ministerialbok for Kinn prestegjeld 1689-1729 (1437P)

Viede 1689-1728

Oppdatert 2017-11-13

Vigde i Kinn 1689-1815

Kinn prestegjeld omfatta følgjande sokn:

Kinn, Bru (Svanøy), Eikefjord og Bremanger (til 1863).

Avgang
Bremanger ble utskilt som eget prestegjeld 1864.

Desse kyrkjebøkene er å finne for Kinn 1689-1815:

A 1 1689-1729 03 Heile prestegjeldet. Ordna i rubrikker bruk for bruk

A 2 1729-1785 14 Heile prestegjeldet

A 3 1785-1821 11 Heile prestegjeldet

Originalkyrkjebøkene er å finne i Statsarkivet i Bergen. Kyrkjebøkene er mikrofilma, og film/mikrokort kan ein få kjøpt gjennom Riksarkivet, Postboks 4013 Ullevål Stadion, 0806 Oslo.

Denne databasen, bygd på kyrkjebøkene A 1- A 3, er laga ved Statsarkivet i Bergen i 1998 av Øydis Vikøren.

Databasen inneheld 2087 vigsler.

Marianne Herfindal Johannessen har lese korrektur og lagt på plass rettingane i 2000/2001

Merknader til registeret:

Den første kyrkjeboka er særs uvanleg, i og med at ho er ført bruk for bruk. (Meir som ei slags bygdebok). På kvar side i boka står det eit namn øverst, t.d. Andal, Oluf. Under desse brukarane er så dei ulike kyrkjelege forretningane (dåp, truloving, vigsel og gravlagde) innført. Ofte er eit brurepar innført under to slike brukarar; ein ved truloving og ein ved sjølve vigsla. Sjå døme nedanfor:

Vigsel nr. 8 i databasen:

”Lars Hans. Setterskar den yngre” ”Anne Hansdtr.” ”Andal, Malene Regstens Huusmand ved cop. og Indre Regsten, Malene Berentsdtr ved trol.” ”10 Jan. 1705 Kind” ”28 Aug. 1707 K.” ”1707” ”Kind”

Dette paret er ved truloving oppført under brukar: ”Andal, Malene Regstens Huusmand”.

Ved vigsla er det same paret oppført under brukar: ”Indre Regsten, Malene Berentsdtr”

Står det ”Gard1: bare ved trol.” i merknadsfeltet, så tyder det rett og slett at gardsnamnet til brudgommen berre har vore nemnd ved trulovinga.

Statsarkivet i Bergen, 18. desember 2001

Marianne Herfindal Johannessen

Les og om kyrkjebøker