Om transkripsjon

Ministerialbok for Fjell prestegjeld 1835-1850 (1246P)

Viede 1836-1848

Oppdatert 2017-11-13

Denne digitaliseringa er gjort med grunnlag i scanna kyrkjebøker som Digitalarkivet har lagt ut på nettet.

Der kyrkjeboka har vore vanskelig å forstå, har eg støtta meg på klokkarboka, som og er scanna, for tida etter at den vart oppretta. Der er det ei anna handskrift, og anna orddeling, som gjer det lettare å finna ut av. Der eg har hatt for store problem med handskrifta, i tidsrommet før der kom klokkarbok, har eg spurt om, og fått, hjelp på Dischat og på Digitalarkivet si debattside.

Alle sidenummera har fått peikar til same sida i scanna kyrkjebøker (Permanenet sidelenke).

Eg vil nemna nokon av gardane, som kan ha ein bokstav før eller etter, og eg nyttar her stavemåten som vi brukar i dag: Bjorøy, Ekerhovd og Lie, er alle delt i Nordre og Søre. Fjell er delt i Søre, Midtre og Nordre. Alle desse delingane er her skriven slik at det lavaste gardsnummeret i gruppa kjem først.

Eit anna gardsnavn som eg vil nemna er Kobbeltvedt. Denne bygda skifta navn rundt 1920, og heiter no Kolltveit.

Magne Polden , desember 2008