Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer

Statens institutt for folkehelse

RA/S-3474

Arkivreferanse: RA/S-3474
KildeID: 108008

Døde 1951 - 2014

Geografi

Fylke:
Hele Norge
Kommune (1947):
Hele Norge

Merknader

Kilden «Døde 1951-2014» er en nær komplett liste over døde nordmenn i denne perioden. Dette er et arkivuttrekk som er lagd av Folkehelseinstituttet (FHI) på bestilling fra prosjektet Historisk befolkningsregister (HBR). Uttrekket ble avlevert fra FHI i februar 2019.

Periode (liste):
1951-2014
Transkriberingsgrunnlag:
Digitalt register

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Først publisert:
2020-03-02
Sist publisert:
2020-03-05
Periode (liste):
1951-2014
Transkriberingsgrunnlag:
Digitalt register

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Først publisert:
2020-03-02
Sist publisert:
2020-03-05
Periode (liste):
1951-2014
Transkriberingsgrunnlag:
Digitalt register

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Først publisert:
2020-03-25
Sist publisert:
2020-03-25
Periode (liste):
1951-2014
Transkriberingsgrunnlag:
Digitalt register

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Først publisert:
2020-03-29
Sist publisert:
2020-03-29
Periode (liste):
1951-2014
Transkriberingsgrunnlag:
Digitalt register

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Først publisert:
2020-04-02
Sist publisert:
2020-04-02
Periode (liste):
1951-2014
Transkriberingsgrunnlag:
Digitalt register

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Først publisert:
2020-04-01
Sist publisert:
2020-04-01
Periode (liste):
1951-2014
Transkriberingsgrunnlag:
Digitalt register

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Først publisert:
2020-04-02
Sist publisert:
2020-04-02
Periode (liste):
1951-2014
Transkriberingsgrunnlag:
Digitalt register

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Først publisert:
2020-04-04
Sist publisert:
2020-04-04
Periode (liste):
1951-2014
Transkriberingsgrunnlag:
Digitalt register

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Først publisert:
2020-04-05
Sist publisert:
2020-04-05
Periode (liste):
1951-2014
Transkriberingsgrunnlag:
Digitalt register

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Først publisert:
2020-04-06
Sist publisert:
2020-04-06
Periode (liste):
1951-2014
Transkriberingsgrunnlag:
Digitalt register

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Først publisert:
2020-04-06
Sist publisert:
2020-04-06
Periode (liste):
1951-2014
Transkriberingsgrunnlag:
Digitalt register

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Først publisert:
2020-04-06
Sist publisert:
2020-04-06
Periode (liste):
1951-2014
Transkriberingsgrunnlag:
Digitalt register

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Først publisert:
2020-04-07
Sist publisert:
2020-04-07
Periode (liste):
1951-2014
Transkriberingsgrunnlag:
Digitalt register

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Først publisert:
2020-04-07
Sist publisert:
2020-04-07
Periode (liste):
1951-2014
Transkriberingsgrunnlag:
Digitalt register

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Først publisert:
2020-04-07
Sist publisert:
2020-04-07
Periode (liste):
1951-2014
Transkriberingsgrunnlag:
Digitalt register

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Først publisert:
2020-04-15
Sist publisert:
2020-04-15
Periode (liste):
1951-2014
Transkriberingsgrunnlag:
Digitalt register

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Først publisert:
2020-04-16
Sist publisert:
2020-04-16
Periode (liste):
1951-2014
Transkriberingsgrunnlag:
Digitalt register

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Først publisert:
2020-04-17
Sist publisert:
2020-04-17
Periode (liste):
1951-2014
Transkriberingsgrunnlag:
Digitalt register

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Først publisert:
2020-04-17
Sist publisert:
2020-04-17
Periode (liste):
1951-2014
Transkriberingsgrunnlag:
Digitalt register

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Først publisert:
2020-04-17
Sist publisert:
2020-04-17
Periode (liste):
1951-2014
Transkriberingsgrunnlag:
Digitalt register

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Først publisert:
2020-04-21
Sist publisert:
2020-04-21
Periode (liste):
1951-2014
Transkriberingsgrunnlag:
Digitalt register

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Først publisert:
2020-04-21
Sist publisert:
2020-04-21
Periode (liste):
1951-2014
Transkriberingsgrunnlag:
Digitalt register

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Først publisert:
2020-04-22
Sist publisert:
2020-04-22
Periode (liste):
1951-2014
Transkriberingsgrunnlag:
Digitalt register

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Først publisert:
2020-04-23
Sist publisert:
2020-04-23
Periode (liste):
1951-2014
Transkriberingsgrunnlag:
Digitalt register

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Først publisert:
2020-04-23
Sist publisert:
2020-04-23
Periode (liste):
1951-2014
Transkriberingsgrunnlag:
Digitalt register

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Først publisert:
2020-04-24
Sist publisert:
2020-04-24
Periode (liste):
1951-2014
Transkriberingsgrunnlag:
Digitalt register

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Først publisert:
2020-04-24
Sist publisert:
2020-04-24
Periode (liste):
1951-2014
Transkriberingsgrunnlag:
Digitalt register

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Først publisert:
2020-04-24
Sist publisert:
2020-04-24
Periode (liste):
1951-2014
Transkriberingsgrunnlag:
Digitalt register

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Først publisert:
2020-04-27
Sist publisert:
2020-04-27
Periode (liste):
1951-2014
Transkriberingsgrunnlag:
Digitalt register

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Først publisert:
2020-04-27
Sist publisert:
2020-04-27
Periode (liste):
1951-2014
Transkriberingsgrunnlag:
Digitalt register

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Først publisert:
2020-04-27
Sist publisert:
2020-04-27
Periode (liste):
1951-2014
Transkriberingsgrunnlag:
Digitalt register

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Først publisert:
2020-04-27
Sist publisert:
2020-04-27