Statens institutt for folkehelse

RA/S-3474

Arkivreferanse: RA/S-3474

Døde 1951 - 2014 (1980)

Geografi

Fylke:
Hele Norge
Kommune (1947):
Hele Norge

Merknader

Kilden «Døde 1951-2014» er en nær komplett liste over døde nordmenn i denne perioden. Dette er et arkivuttrekk som er lagd av Folkehelseinstituttet (FHI) på bestilling fra prosjektet Historisk befolkningsregister (HBR).

Søkbar for:
1951-1952
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
Transkribert av:
Bidragsyter:
Korrekturlest av:
Først publisert:
2010-08-07
Sist publisert:
2020-03-05
Merknader:
Søkbar for:
1953-1954
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
Transkribert av:
Bidragsyter:
Korrekturlest av:
Først publisert:
2020-03-02
Sist publisert:
2020-03-05
Merknader:
Søkbar for:
1955-1956
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
2017
Transkribert av:
Bidragsyter:
Korrekturlest av:
Først publisert:
2020-03-25
Sist publisert:
2020-03-25
Merknader:
Søkbar for:
1957-1958
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
2017
Transkribert av:
Bidragsyter:
Korrekturlest av:
Først publisert:
2020-03-29
Sist publisert:
2020-03-29
Merknader:
Søkbar for:
1959-1960
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
2017
Transkribert av:
Bidragsyter:
Korrekturlest av:
Først publisert:
2020-04-02
Sist publisert:
2020-04-02
Merknader:
Søkbar for:
1961-1962
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
2017
Transkribert av:
Folkehelseinstituttet
Bidragsyter:
Korrekturlest av:
Først publisert:
2020-04-01
Sist publisert:
2020-04-01
Merknader:
Søkbar for:
1963-1964
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
2017
Transkribert av:
Folkehelseinstituttet
Bidragsyter:
Korrekturlest av:
Først publisert:
2020-04-02
Sist publisert:
2020-04-02
Merknader:
Søkbar for:
1965-1966
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
2017
Transkribert av:
Folkehelseinstituttet
Bidragsyter:
Korrekturlest av:
Først publisert:
2020-04-04
Sist publisert:
2020-04-04
Merknader:
Søkbar for:
1967-1968
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
2017
Transkribert av:
Folkehelseinstituttet
Bidragsyter:
Korrekturlest av:
Først publisert:
2020-04-05
Sist publisert:
2020-04-05
Merknader:
Søkbar for:
1969-1970
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
2017
Transkribert av:
Folkehelseinstituttet
Bidragsyter:
Korrekturlest av:
Først publisert:
2020-04-06
Sist publisert:
2020-04-06
Merknader:
Søkbar for:
1971-1972
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
2017
Transkribert av:
Folkehelseinstituttet
Bidragsyter:
Korrekturlest av:
Først publisert:
2020-04-06
Sist publisert:
2020-04-06
Merknader:
Søkbar for:
1973-1974
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
2017
Transkribert av:
Folkehelseinstituttet
Bidragsyter:
Korrekturlest av:
Først publisert:
2020-04-06
Sist publisert:
2020-04-06
Merknader:
Søkbar for:
1975-1976
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
2017
Transkribert av:
Folkehelseinstituttet
Bidragsyter:
Korrekturlest av:
Først publisert:
2020-04-07
Sist publisert:
2020-04-07
Merknader:
Søkbar for:
1977-1978
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
2017
Transkribert av:
Folkehelseinstituttet
Bidragsyter:
Korrekturlest av:
Først publisert:
2020-04-07
Sist publisert:
2020-04-07
Merknader:
Søkbar for:
1979-1980
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
2017
Transkribert av:
Folkehelseinstituttet
Bidragsyter:
Korrekturlest av:
Først publisert:
2020-04-07
Sist publisert:
2020-04-07
Merknader: