Folkehelseinstituttet

Nøkkelinformasjon

Type:
Organisasjon
Første bidrag:
2020
Siste bidrag:
2020
Lisens:
-

Kontaktinformasjon

Telefon:
21077000
Nettside:

Om Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet (FHI) er et statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. FHIs samfunnsoppdrag er å produsere, oppsummere og kommunisere kunnskap for å bidra til godt folkehelsearbeid og gode helse- og omsorgstjenester.

Transkripsjoner