Oslo havnevesen

OBA/A-20074

Fa: Havnejournaler

Fad: Innenlandsk bryggejournal

L0055: Innenriks bryggejournal

Innenriks bryggejournal 1943

Geografi

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Skannet:
Merknader:
Oppbevaringssted
Skannet versjon