Oslo byarkiv

Nøkkelinformasjon

Type:
Arkivdepot
Første bidrag:
2000
Siste bidrag:
2021
Lisens:
Digitalpensjonatet

Kontaktinformasjon

Telefon:
23460350
Nettside:
-

Om Oslo byarkiv

Oslo byarkiv er arkivdepot og arkivfaglig instans for Oslo kommune, og er organisert under Kulturetaten, Oslo kommune. Arkivene stammer i hovedsak fra virksomheter i Oslo kommune og tidligere Aker kommune, men det finnes også en stor bestand av private arkiver fra Oslo. Arkivmaterialet strekker seg i hovedsak fra 1800-tallet og framover, men enkelte arkivdeler går tilbake til 1600- og 1700-tallet.

Arkivmaterialet publisert på Digitalarkivet utgjør en liten del av den samlede bestanden. Se våre nettsider for mer informasjon om bestanden, lenker til andre digitale ressurser og informasjon om vårt tjenestetilbud.

Transkripsjoner
Skannet materiale