OBA/A-20135: Oppmålingsvesenet

F: Matrikler og oppmålinger

Fa: Oppmålingsforretninger og matrikler 1736-1802

L0002: Oppmålingsforretning og matrikkel for byen 1794 og bymarka 1795-96

0001: Oppmålingsforretning og matrikkel for byen 1794

Arkivreferanse: OBA/A-20135/F/Fa/L0002/0001
KildeID: 100857

Oppmålingsforretning over Christiania by og forsteder 1794

Geografi

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon