Elever ved Bergen Katedralskole 1749-1867

Geografi

Fylke:
Bergen
Kommune (1947):
Bergen
Geografisk område:
Bergen komm.
Søkbar for:
1749-1867
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
2000-09-12
Transkribert av:
Frode Ulvund
Bidragsyter:
Korrekturlest av:
Først publisert:
2000-09-20
Sist publisert:
2014-01-17
Merknader:
Denne ocr-leste utgåva bygger på avskrifter av G. Stoltz i BHFSkr. nr 51, 52 og 53. Utgåva er berre overflatisk korrekturlest! Merk at denne protokollen er tilgjengeleg i ein annan versjon for perioden 1780-1814 av Arve Nilsen. Hans utgåve er gjort dels som registrering av originalen, dels frå Stoltz si utgåve. Han har difor nokr opplysningar som mangler i Stoltz si utgåve, som folioreferanse. Til gjengjeld mangler hans utgåve oversyn over karakterane. For meir opplysningar om Katedralskolen, les Arve Nilsen si prosjektoppgåve i Edb og historie frå 1998: Barn og unge i Bergen 1800. Frode Ulvund, 12.9.2000