Frode Ulvund

Nøkkelinformasjon

Type:
Person
Første bidrag:
2000
Siste bidrag:
2012
Lisens:
Digitalpensjonatet

Kontaktinformasjon

Telefon:
-
E-post:
-
Nettside:
-

Om Frode Ulvund

Frode Ulvund har registrert ulike kjelder frå Bergen, som delar av handelsarkivet til Herman von Tangens Sønner AS. Her har han stilt til disposisjon eit kunderegister frå åra 1841, 1851, 1861, 1865-69 og 1875. Vidare har han laga ein database over gateadresser i Bergen med lenker til eit kart frå 1913, på den måten kan du sjå kvar gatene ligg. Ved hjelp av OCR-teknikken har Ulvund ordna flere av Christian Koren Wiberg sine kjeldeoppteikningar i tillegg til kjeldeavskriftar frå Bergen Historiske Forenings Skrifter. Han har og gjort andre trykte kjelder tilgjengeleg for søk med same teknikken som Kjøbenhavns Huse og Indvaanere efter Branden 1728 udgivet efter samtidige Fortegnelser af Kjøbenhavns Brandforsikring til Minde om Anledningen til dens Oprettelse, Kjøbenhavns Brandforsikring, 1906. Databasen over innbyggarane i København har lenker ved kvar person som tek ein til den skanna sida i faksimilieutgåva. På det viset kan ein sjølv kontrollera 'avskrifta'. Ulvund har i tillegg registrert andre kjelder som databasen over døypte i Vinje sokn i Vossestrand prestegjeld 1878-1896.

Transkripsjoner