KildeID: 100111

Negotianter i Bergen 1702

Geografi

Fylke:
Bergen
Kommune (1947):
Bergen
Geografisk område:
Bergen komm.
Periode (liste):
1702
Transkriberingsgrunnlag:
Mantalet over negotianter

Lisens:
Digitalpensjonatet

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Frode Ulvund

Transkribert av:
Frode Ulvund
Transkribert når:
2000-09-12
Først publisert:
2000-09-20
Sist publisert:
2014-01-07
Merknader (transkripsjon):
Mandtal over Bergen Byes Negotianter 1702 Forfattede efter deris Exeellensis hr. geheime Raad og Vice Stadtholderens høy og welbaarne hr: Fredrich von Gabells Naadige ordre, og er nu her forbelm Indbyggeres Taxt under mit ringe tøche, og dend Kundskab ieg an een hvers tilstand er widende ligesom anført er. Forblifvende udj beste underdanighed Deris Excell: Min Naadige Herres Underdanigste Ringe Tienere Marcus Hanssen. L. S. Ex. Berg. d. 11 Sept. 1702. Mantalet over negotianter 1702 er ocr-lest frå A.M.Wiesener "Et mandtall over Bergens Negotianter fra 1702" i Bergens Historiske Forenings Skrifter No 14, 1908. Originalen skal ligge i Riksarkivet, utan Wiesener gir nærmare kjeldetilvising. Manntalet er teke opp etter den store bybrannen i 1702 og har tydleg som formål å undersøke tilstanden til byens (handlande) borgarskap etter brannen.. Frode Ulvund, Historisk institutt, Universitetet i Bergen, 12.9.2000