Om transkripsjonen

Emigranter over Kristiania 1867-1927, tilleggsliste

Oppdatert 2017-11-13

Denne databasen dekker de største lakunene/manglene som er felles for begge de to tidligere utlagte emigrantdatabasene fra Kristiania (gammel database og ny database). Den inneholder 38.284 emigranter og er satt sammen av filer transkribert ved Digitalarkivets registreringsenhet i Stavanger og i Riksarkivet i perioden 2009-2011. Denne tilleggsdatabasen vil eksistere inntil hele emigrantmaterialet blir nyordnet ved utlegging i det nye Digitalarkivet, etter planen høsten 2011.

Emigrantene i denne databasen fordeler seg på følgende protokoller og år (jf. dokumentasjonen til de to andre databasene):

  • Protokoll 1 (1867-1868): 4101 emigranter
  • Protokoll 2 (1867-1869): 4728 emigranter
  • Protokoll 3 (1869-1874): 1090 emigranter
  • Protokoll 6 (1880-1880): 4312 emigranter
  • Protokoll 11 (1884-1885): 6961 emigranter
  • Protokoll 15 (1888-1890): 7126 emigranter
  • Protokoll 17 (1893-1893): 385 emigranter
  • Protokoll 34 (1922-1923): 6603 emigranter
  • Protokoll 35 (1923-1927): 2978 emigranter

Oppdatert 13.05.2011 ved Lars Nygaard, Riksarkivet