RA/S-1681: Flyktnings- og fangedirektoratet, Repatrieringskontoret

D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem

Db: Displaced Persons (DPs) og sivile tyskere

Arkivreferanse: RA/S-1681/D/Db
KildeID: 100073

Flyktnings- og fangedirektoratet, Repatrieringskontoret, Displaced Persons (DPs) og sivile tyskere, nr. 14-24: Repatriering av russere (sovjetiske krigsfanger i Norge), 1941-1948

Geografi

Fylke:
Akershus, Bergen, Hele Norge, Nordland, Oslo, Rogaland, Sør-Trøndelag, Troms, Vest-Agder, Vestfold
Kommune (1947):
Aker, Ankenes, Bardu, Bergen, Hele Norge, Kristiansand, Melhus, Mo, Narvik, Nøtterøy, Oslo, Saltdal, Stavanger, Sørreisa, Tromsø, Trondheim, Ullensaker
Geografisk område:
Geografisk uspesifiserte kilder

Merknader

Registeret er basert på repatrieringslister fra arkivet etter Flyktnings- og fangedirektoratet, Repatrieringskontoret R (RA/S-1681), serie Db, stykke L0014-L0024.

Periode (liste):
1941-1945
Transkriberingsgrunnlag:
original

Bidragsyter:
Rettighetshaver (eier):
Arkivverket

Transkribert av:
Ansatte ved Riksarkivet
Transkribert når:
2002
Først publisert:
2002-09-24
Sist publisert:
2017-04-27
Merknader (transkripsjon):
Basen inneholder i alt 85042 innførsler med opplysninger om sovjetiske borgere repatriert fra tysk fangenskap i Norge sommeren 1945. Dobbeltinnførsler gjør at det reelle antallet personer er rundt 78500. Det er brakt på det rene en rekke navn går igjen på 2 eller flere lister. De opprinnelige fangelistene ble laget i forbindelse med transporten fra transittleire forskjellige steder i Norge. De kan sjelden dokumentere hvilke leire fangene satt i før de kom til transittleiren. Det var fangene selv som for det meste stod for føringen av listene. Derfor er de alt overveiende skrevet med håndskrift, på russisk eller ukrainsk. Bare unntaksvis forekommer det lister skrevet på maskin. I noen tilfeller på russisk, i andre med latinsk transkripsjon. Opplysninger som er oppført i originallistene inkluderer etternavn, fornavn og farsnavn (de to siste ofte som initialer), fødselsdato/år, nasjonalitet (for ca. 60000 innførsler, rundt 55 forskjellige etniske grupper er representert), rang for militært personell, sivilstand, fødested og returadresse. I databasen vil man bare finne fangenummer, etternavn, fornavn, farsnavn, fødselsdato, nasjonalitet samt en henvisning til eskenummer og mappetittel i arkivet etter Flyktnings- og fangedirektoratet.