Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Les mer

Om transkripsjonen

Dødsfall i Trondheim 1908-1930

Oppdatert 2017-11-13

Databasen har mangler i perioden 1908-1930. Følgende år er med i databasen: 1908-1912, 1915-1920, 1923-1924 og 1926-1930. Dødsfall for årene 1920-1923 er registrert i en egen database.

Da det ble innført arveavgift til staten i 1792, ble det plikt til å melde alle dødsfall til myndighetene. I byene ble dødsfall meldt direkte til skifteretten, som førte dødsfallsprotokoller. I disse finnes opplysninger om avdøde, dødsdato, adresse og arvinger samt boets verdi, og opplysninger om skifteform – intet å skifte (når det ikke var verdier i boet), privat skifte, uskifte, offentlig skifte eller skifte ifølge testamente.

Hvis du vil lese mer om kilder til dødsfall og skifte, se Håndbok for brukere av statsarkivene (Universitetsforlaget 2005) side 387-394.

Statsarkivet i Trondheim, mars 2008