Gran prestekontor

SAH/PREST-112

Ministerialbok for Gran prestegjeld 1732-1744 (0534P)

Geografi

Fylke:
Oppland
Kommune (1947):
Brandbu, Gran
Geografisk område:
Gran prgj, Gran sokn, Brandbu sokn, Tingelstad sokn

Merknadar

Trolovelsesliste, 1733-1744, inneholder også eventuelle vielser.
Notatside, året 1732: Fortegnelse over fødte, døde og viede.
Notatside, kirkeåret 1733. Fortegnelse over fødte, døde og viede.
Notatside, kirkeåret 1734: Fortegnelse over fødte, døde og viede.
Notatside, kirkeåret 1735. Fortegnelse over fødte, døde og viede.
Notatside, året 1736: Fortegnelse over fødte, døde og viede.
Notatside, året 1737: Fortegnelse over fødte, døde og viede.
Notatside, året 1738: Fortegnelse over fødte, døde og viede.
Notatside, året 1739: Fortegnelse over fødte, døde og viede.
Notatside, året 1740: Fortegnelse over fødte, døde og viede.
Notatside, året 1741: Fortegnelse over fødte, døde og viede.
Notatside, året 1742: Fortegnelse over fødte, døde og viede.
Notatside, året 1743: Fortegnelse over fødte, døde og viede.
Notatside, året 1744. Fortegnelse over fødte, døde og viede.

Skanna:
2007-06-03
Merknadar:
Søkbar for:
1732-1744
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
Transkribert av:
Olav Sandbeck
Bidragsytar:
Korrekturlese av:
1.korr: Kåre Lyngstad. 2. korr: Frank Stenslie
Først publisert:
2013-07-10
Sist publisert:
2013-07-10
Merknadar:
Korrekturlest 2 ganger, siste gang også med fullstendig frekvensopptelling og logiske kontroller, dessuten kontroll av data som er markert som usikre mot den originale kirkeboka i statsarkivet.
Søkbar for:
1732-1744
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
1991-2011
Transkribert av:
Olav Sandbeck
Bidragsytar:
Korrekturlese av:
1. korrektur: Hans Næss, 2. korrektur: Frank Stenslie, 1991-2011
Først publisert:
2011-11-07
Sist publisert:
2012-06-20
Merknadar: