Oslo politidistrikt

SAO/A-10085

G: STRAFFESAKSOVERSIKTER (journalkontor A)

Ga: REGISTRE

Gag: Osloregisteret med anmeldte

L0110: LARSEN S - LAUR

Oslo politidistrikt, Straffesaksoversikter, Osloregisteret med anmeldte, 1950-1983, nr. 110: LARSEN S - LAUR

Geografi

Fylke:
Akershus, Oslo
Kommune (1947):
Aker, Oslo

Merknadar

LARSEN S - LAUR

Skanna:
Merknadar:
Ansvarleg aktør
Skanna versjon