Norges Brannkasse Valle

SAK/2241-0052

F: Brannforsikring

Fa: Branntakstprotokoller

L0003: Branntakstprotokoll nr. 3 med gårdsnavnregister

Norges Brannkasse Valle, Branntakstprotokoller, nr. 3: 1920-1941

Geografi

Fylke:
Aust-Agder
Kommune (1947):
Bykle, Hylestad, Valle

Merknadar

Branntakstprotokoll nr. 3 med gårdsnavnregister

Skanna:
Merknadar: