Norges brannkasse, branntakster Oslo

SAO/A-11402

F: BRANNTAKSTER

Fa: Branntakstprotokoller

L0023: Branntakstprotokoll

Norges brannkasse, branntakster Oslo, Branntakstprotokoll, nr. 23: 1846-1850

Geografi

Fylke:
Akershus, Oslo
Kommune (1947):
Aker, Oslo

Merknadar

Branntakstprotokoll. Aker v. lensmannen

Skanna:
Merknadar:
Ansvarleg aktør
Skanna versjon