Oslo folkeregister, Registerkort

SAO/A-11715

F: UTFLYTTEDE OG UTVANDREDE

Fa: Utflyttede

Fac: Utflyttede III Oslo

L0269: Kvinner

Arkivreferanse: SAO/A-11715/F/Fa/Fac/L0269
KildeID: 79452

Oslo folkeregister, Registerkort, Utflyttede III Oslo, nr. 269: 1944-1946, kvinner, E

Geografi

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo

Merknadar

Kvinner: E. Kortene er fonetisk-alfabetisk sortert.

Skanna:
Merknadar:
Ansvarleg aktør
Skanna versjon