Botsfengslet

RA/S-1539

D: Sakarkiv ordnet etter organets hovedsystem

Db: Vedr. fanger

Dbb: Karakter-/fangebøker

L0046: 891n - 227o

Botsfengslet, Karakter-/fangebøker, nr. 46, 1913-1914

Geografi

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo

Merknadar

891n - 227o. Inneholder fangeportretter

Skanna:
Merknadar:
Søkbar for:
1913-1914
Form:
Søkbart fulltranskribert

Transkribert når:
2013, 2017
Transkribert av:
Tom Larsen og Renathe-Johanne Wågenes
Bidragsytar:
Korrekturlese av:
Renathe-Johanne Wågenes, 2017
Først publisert:
2017-10-27
Sist publisert:
2017-10-27
Merknadar: