Oslo folkeregister, Registerkort

SAO/A-11715

F: UTFLYTTEDE OG UTVANDREDE

Fa: Utflyttede

Faa: Utflyttede I Aker

L0018: Menn

Arkivreferanse: SAO/A-11715/F/Fa/Faa/L0018
KildeID: 75841

Oslo folkeregister, Registerkort, Utflyttede I Aker, nr. 18: 1917-1922, menn, O - Sti

Geografi

Fylke:
Akershus
Kommune (1947):
Aker

Merknadar

Menn: O - Sti. Kortene er fonetisk-alfabetisk sortert.

Skanna:
Merknadar:
Ansvarleg aktør
Skanna versjon