Oslo folkeregister, Registerkort

SAO/A-11715

F: UTFLYTTEDE OG UTVANDREDE

Fa: Utflyttede

Faa: Utflyttede I Aker

L0016: Menn

Oslo folkeregister, Registerkort, Utflyttede I Aker, nr. 16: 1917-1922, menn, I - K

Geografi

Fylke:
Akershus
Kommune (1947):
Aker

Merknadar

Menn: I - K. Kortene er fonetisk-alfabetisk sortert.

Skanna:
Merknadar:
Ansvarleg aktør
Skanna versjon