Oslo folkeregister, Registerkort

SAO/A-11715

F: UTFLYTTEDE OG UTVANDREDE

Fa: Utflyttede

Faa: Utflyttede I Aker

L0013: Menn

Arkivreferanse: SAO/A-11715/F/Fa/Faa/L0013
KildeID: 75836

Oslo folkeregister, Registerkort, Utflyttede I Aker, nr. 13: 1917-1922, menn, A - B

Geografi

Fylke:
Akershus
Kommune (1947):
Aker

Merknadar

Menn: A - B. Kortene er fonetisk-alfabetisk sortert.

Skanna:
Merknadar:
Ansvarleg aktør
Skanna versjon