Oslo folkeregister, Registerkort

SAO/A-11715

F: UTFLYTTEDE OG UTVANDREDE

Fa: Utflyttede

Faa: Utflyttede I Aker

L0012: Kvinner

Arkivreferanse: SAO/A-11715/F/Fa/Faa/L0012
KildeID: 73636

Oslo folkeregister, Registerkort, Utflyttede I Aker, nr. 12: 1917-1922, kvinner, U - Ø

Geografi

Fylke:
Akershus
Kommune (1947):
Aker

Merknadar

Kvinner: U - Ø. Kortene er fonetisk-alfabetisk sortert.

Skanna:
Merknadar:
Ansvarleg aktør
Skanna versjon