Finnås sokneprestembete

SAB/A-99925

H: Kyrkjelege handlingar

Ha: Kyrkjebøker

Hab: Klokkarbøker

Habc: Bømlo sokn

L0001: Klokkarbok

Arkivreferanse: SAB/A-99925/H/Ha/Hab/Habc/L0001
KildeID: 6999

Klokkerbok for Finnås prestegjeld, Bømlo sokn 1860-1887 (1218P)

Geografi

Fylke:
Hordaland
Kommune (1947):
Bømlo
Geografisk område:
Finnås prgj, Bømlo sokn
Skanna:
2006-12-21
Merknadar: